X
تبلیغات
چهره بلاگ

مقالات مریم غفاری جاهد

شنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 21:36

گذری بر سال های ابری منتشر شد

مجموعه نقد"گذری بر سال های ابری" به قلم مریم غفاری جاهد، منتقد برگزیده جشنواره نقد کتاب 1387،منتشر شد.
این مجموعه شامل ده نقد بر نه رمان از هشت نویسندۀ ایرانی است که عبارتند از: علی اشرف درویشیان، فتح اله بی نیاز،مسعود بهنود،اسماعیل فصیح،مح...مد علی گودینی،فیروز زنوزی جلالی،شاهرخ تندرو صالح و شهره قوی روح
لینک تماس با نویسنده برای خرید کتاببا تخفیف ویژه

بررسی فرم زبانی  کتاب «نقض»

با اشاراتی به موضوعات محتوایی آن

مولف کتاب نقض: عبدالجلیل رازی قزوینی

مقدمه

کتاب نقض در پاسخ به نوشته های شخصی به رشته تحریر در آمده که  ابتدا دارای مذهب شیعه بوده سپس به اهل سنت متمایل گشته و کتابی در رد عقاید شیعه نوشته است به نام«بعض فضایح الروافض».عبدالجلیل رازی مؤلف کتاب نقض، به قصد رد نوشته های شخص مذکور این کتاب را تألیف نموده است. مصحح کتاب درباره اهمیت این کتاب و هدف نشر آن می نویسد:«هدف از طبع و نشر این کتاب آنست که یکی از گنجینه های فکری ما مسلمانان احیا گردد و فوائد کلامی و تاریخی رجالی و ادبی و جغرافیایی و ملل و نحلی و نظایر آنها که در لابلای آن به طور وفور مندرج است در دسترس اهل فضل و دانش قرار گیرد؛ زیرا تألیف آن پنجاه و چند سال قبل از حمله مغول بوده است که هر چه از بدو اسلام تا آن تاریخ از مفاخر و مآثر جمع شده و ذخیره گردیده بوده و اسلاف توقع آنرا داشته اند که باخلاف برسد؛ آن حمله خانمانسوز و بنیادکن از بیخ و بن بر انداخت و با خاک یکسان ساخت »(ص چهل و شش مقدمه)

سبک این کتاب از دو جهت قابل بررسی است یکی از نظر ویژگی های لفظی و کاربرد واژه ها و نحو جملات و دیگر ازجهت نحوۀ پاسخگویی و ابزاری که برای رد ادعای مؤلف «نوسنّی» به کار رفته است . این مقاله در دو بخش به این موارد می پردازد.  

بخش اول: مختصری درباره محتوای کتاب

اهمیت مطالب کتاب و روش پاسخگویی به شبهات

مؤلف کتاب به دلیل اطلاعات فراوانی که دارد در هنگام پاسخگویی به نوشته های شخص نوسنی با استفاده از روش های مختلف پاسخگویی،اطلاعات مفیدی را درجای جای کتاب گنجانده که بر اهمیت کتاب افزوده است. «اطلاعاتی که این کتاب دربارۀ تاریخ اجتماعی، فرهنگی،مذهبی و جغرافیای شهر ری در قرون پنجم و ششم بدست می دهد که در هیچ متن دیگری نیست. نام بسیاری از دانشمندان شیعه و نام شماری از معاریف ری فقط در این کتاب آمده است وبس. نام بسیاری از تألیفات علمی و مذهبی دانشمندان شیعه را نیز دراین کتاب می بینیم که د رجای دیگر به آنها اشاره نشده است. همچنین نام بسیاری از محله ها و کوچه های ری، قم، ساوه و کاشان نیز در کتاب آمده که در جای دیگر نیست.»(صادقی،ص16)

به برخی از این موارد به اختصار اشاره می گردد:

اشاره به نام بسیاری از کتاب ها و نویسندگان و محل نگهداری آنها:

«بحمدالله تعالی کتب شیعه اصولیه ظاهر و باهر است و بیرون آنکه در سراهای ایشان باشد نسختهای بسیار در کتبخانه های بلاد اسلام نهاده است . بِرِی در کتبخانه صاحبی و باصفهان در کتبخانه بزرگ و بساوه در کتب خانه بوطاهر خاتونی »(ص18)

 «کتابی بزرگ که آنرا زَلّه الانبیاء خوانند ابوالفضائل مشّاط کرده است رد بر کتاب تنزیه الانبیاءکه سید علم الهدی مرتضی کرده است .»(ص11)

«کتابهایی که شیعه اصولیه امامیه کرده اند در نقض قاعده ملاحده لعائن الله علیهم از مختصر و مطول آنرا نهایتی نیست و در همه طوایف اسلام ملحدان را دشمن تر شیعه اصولیه اند .»(ص99)

اسامی بزرگان شیعه و مدارس

در پاسخ مؤلف(بعض فضایح الروافض) که گفته است «در جهان هرگز رافضیی نبوده است که او را در دین و دولت قدری یا قدمی یا جاهی یا منزلتی یا حرمتی یا نامی بوده است»(ص 207)صفحاتی چند به آوردن نام بزرگان شیعه از فقیه و متکلم و شاعر و راوی و وزیر و اصحاب قلم اختصاص داده است و از شعرا شعرهایی آورده است .

و در پاسخ این نوشته ها که:«شیعه مدرسه نیارستند کرد.» و«منع کردند از مساجد و مدرسه.»(ص27 )؛بسیاری از مدارس را در شهرهای مختلف از جمله قم،کاشان و..نام برده :

«مدرسه فقیه علی جاسبی، مدرسه خواجه عبدالجبارمفید»(ص35) «مدرسه شمس الاسلام حسکا بابویه»( ص34) «مدرسه سید تاج الدین محمد کیسکی» (ص34)

«و بیرون از اینکه شرح داده آمد در ری چند مدرسه معمور هست که در آنجا ذکر خیر و قرآن و نماز و طاعت میرود اما این جمله که یاد کرده شد آنست که در عهد این سلاطین کرده اند که خواجه اشارت کرده است .»(ص37)

اشاره به سیره و تاریخ برای نقض گفته های نویسنده کتاب:

درباره واضع مذهب رفض که «مرد نوسنی»کسانی را نام برده ،مؤلف با تطابق تاریخی نفی نموده است :«هر عاقل که اندک مایه آگاه باشد از علم تواریخ و آثار و اسامی رجال و آن علومی که بدان متعلق است چون در این اسامی تأملی بانصاف بکند غایت جهل و نادانی این ناقل بداند اولا محمد چاربختان در عهد امیر احمد عبدالعزیز بود بکره بودلف بر آن روزگار که بیشتر از دو سه قرن مردم بگذشتند و او محمد ابن ابی زینب را کجا دید و کجا بدو رسید و اتفاق حضور شرطست در وضع مذهب و طریقت و نوبختیان پس از عهد حسن عسگری بودند ..»(صص23-24)

اشاره به حوادث تاریخی

«جابر جُعفی رحمةالله علیه در عهد جعفر صادق علیه السلام بوده است و از وی روایات بسیار است او را بدین جماعت که رسانید ؟و عجب است که به سمع خواجه نرسیده است که در شهور سنه خمسمائه که پنجاه و شش سال است که در قزوین فتنه ای پدید آمد و شهرجنگی ببود خواجه امام ابواسماعیل حمدانی رحمةالله علیه باصفهان رفت پیش سلطان محمد و آنجا با ملاحده لعنهم الله مناظره کرد و ایشان را منکوس و مخزول کرد ...»(ص36)

«روز بدر راست میگوید علی کجا بود که ولید بن عتبه و طعیمه عدی را و نوفل خویلد را و کان من اشد المشرکین و ابوقیس برادر خالد را تا بسی و پنج نفس همه را نه علی کشت ؟ و علی آنجا کجا بود که همه اصحاب و فریشتگان سی و پنج کافررا کشته بودند علی بتنهایی سی و پنج کافر را کشته بود و مظفر شده ؟»(ص168)

اشاره به عقاید گوینده

مؤلف، جمله به جمله گفته ها را با استناد به اعتقاد خود مجبران پاسخ گفته و نقض کرده است . استنادات گاه از کتاب خدا نیز هست و اشاره به سیره و روایات. نویسنده کتاب جبری مذهب است و مؤلف او را مجبّر می خواند به همین دلیل جواب های خود را در رد وی با ارجاع به اعتقادات کلامی آنها بیان می کند . اولین چیزی که به آن اشاره می گردد این است که وی در ابتدا نوشته است: «پس بر سبیل اختصار بدان ای برادر »(ص8)مؤلف ایراد گرفته است که:«اما جواب این لفظ که بر سبیل امر اشارت کرده است که "بدان ای برادر "آنست که به مذهب این قائل  این برادر باید که فاعل و مخیّر باشد و او را در فعل خویش اختیاری باشد تا بداند اگرنه این امر و اشارت لغو و بی فایده باشد .»(ص8)

«صحابه را رضی الله عنهم گفتن و نوشتن بر مذهب مجبره خطا باشد که رضای خدا چون در مشیت باشد اگر نخواهد راضی نباشد تا در اجرای الفاظ مذهب فراموش نکند .»(ص12)

اهمیت دیگر این جوابگویی شرح عقاید مجبره است که در کلمه کلمه گوینده شبهه ایجاد کرده و خرده گرفته است: «اما جواب این کلمات که گفته است «و ثنا و درود بر رسولان خدا» دانم که از این رسولان آدم صفی را میخواهد تا بمسیح مریم علیهم السلام و در این اجرا صورت مذهب خویش فراموش کرده است که مذهب خواجه و همه مجبّران چنانست که آدم در خدای عصیان کرد و نوح از برای پسر کافر از خدای تعالی طلب امان کرد پس اگراین مصنف انبیا را از مانند این تهمت مسلم داشتی و زبان فتان در حق رسولان خدای تعالی بخطا نجنبانیدی اولیتر بودی از آنکه برایشان درود و ثنا بدروغ فرستادی ...»(صص10و11)

 

بخش دوم: ویژگی های لفظی و زبانی

کتاب «نقض» در نیمۀ قرن ششم هجری(سال566) به رشته تحریر درآمده و به طور طبیعی دارای ویژگی های نثر این دوره است. برای بررسی سبک این کتاب نخست باید با سبک های رایج در این دوره و دوره پیش ازآن آشنا شویم .

سبک های رایج در قرن ششم

الف-دوره سامانی

اولین دوره نثر فارسی بعد از اسلام، نثر دوره سامانی است که از 300 تا 450 هجری رواج داشته است . ویژگی های نثر این دوره عبارت است از:ایجاز و اختصار، کوتاهی جملات، تکرار فعل ، کمی لغات عربی،کاربرد پیشاوندهای قدیم فعل ، کاربرد کلمات قدیم فارسی ، "با"تاکید بر سر فعل، جمع عربی به صیغه فارسی،استعمال مصدر تمام به جای مرخم، مطابقت عدد و معدود در جمع،جمع کلمات فارسی و عربی با "ان"، نیز به معنی دیگر، ایدون به جای چنین،بسوی به معنی برای،حذف "تر"صفت تفضیلی ، اندر به جای در و...

«این سبک دنباله سبک قدیمتری را که چند قرن مدت آن بوده است گرفته با تصرفاتی چند از قبیل ادخال لغات تازه وارد عربی و بکار بستن قانون ترجمه از زبان تازی و تقلیدی مختصر از نثر قرن سوم هجری عرب سبک قدیم را با احتیاجات جدید تطبیق کرده اند.»(بهار ، 1)

نمود ویژگی های نثر سامانی در کتاب نقض

از ویژگی های این دوره مطابق صفت و موصوف است که از قواعد زبان عربی تبعیت می کند :اصلاب طیبین، ارحام طاهرات

«حاشا چنانکه مذهب مجبران است که سینه پاک او بشکافتند تا بشستند از اصلاب طیبین و  ارحام طاهرات به جهان آمد. »(ص2)

واژه های فارسی کهنه:مگر،نسخت:

«مگر دوستی مخلص نسختی از آن به ..»(ص2)

همچنین این واژه ها و ترکیبات:

سرنبشت (ص 395  )

«زفان» به جای «زبان» (ص 300 )

«دستوری به معنی «اجازه و فرمان» (ص 246)

«در شدن به معنی «داخل شدن» (ص76  )

«تن زدن  به معنی «ابا کردن» (ص  259)

«واخود نهادن به معنی «به خود واگذاشتن» (ص534)

«گوش داشتن به معنی «هشیار بودن و مواظب بودن» (ص 127 )

«اسفید به جای «سفید (ص119 )

«یارستن به معنی «توانستن» (ص356)

«یاویدن به معنی «یابیدن و یافتن» (ص 296 )

«واسر گرفتن به معنی« آغاز کردن» (ص348 )

«با» به جای «به»:

«او با سر قاعده و رسم خود رفت.»(ص36)

کاربرد افعال به معانی غیر معهود:«کرده بودند» به جای «ساخته بودند»:

« در شهرهایی که ایشان کرده بودند»(ص151)

«کرده» به عنوان فعل کمکی در جای غیر لازم:

«فتح بنی امیه و مروانیان این بود که بیان کرده شد .»(ص151)

و همچنین این افعال:

«به تیغ علی کشته آمد.»(169)

«از من پوشیده داشتند »(ص3)

«شد»به جای «رفت» یا «گذشت»:

«مدتی دراز شد که من طالب آن نسخه بودم.»

«مه»به جای «نه»نفی:مجنبان:

«حق تعالی می بایست او را گفتی :زنهار در این معنی زبان مجنبان که این سنت و سیرت گبرکان است» (ص51)

«با»ی زینت بر سر فعل: بنکرد ، بندانسته:

«اگر انبیا این معنی ندانستند و خدای تعالی ایشان را معلوم بنکرد.» (ص51)

«این قدر بندانسته باشد که ملحدان هرچه کنند تمویه و زرق و شعبده باشد ..»(149)

«یا"ی استمرار در آخر فعل:«بدر کردی» به جای «بدر می کرد»:

« میبایست که مصنف نو سنّی سر از دریچه ذرّه اولیّت بدر کردی که دین و دولت و ملک و خلافت بنسبت خواستن طریق گبرکانست .» (ص51)

همچنین است این افعال:بیعت نکردندی،  دعوی بکردندی(ص 339)

کاربرد مصدر تمام به جای مرخم: نشاید کردن:

 « در سیره و تاریخ وارد شده و هنگامیکه گفته است بزرگان ائمه ما گفته اند که ایمان ملحد و توبه رافضی قبول نشاید کردن»(ص20)

توان گفتن:«از فتح های مروانیان آنچه از آن باز توان گفتن یکی آن بود که هزار ماه کم پنجاه ماه علی مرتضی را بر منابرها و منارها لعنت آشکار می کردند.» (ص151)

کاربرد افعال پیشوندی: «بما نقل افتاد که کتابی به هم برآورده اند »(ص2)

همچنین است: فراپذیرفتن (ص599)

فرا آمدن ، فرا شدن ،فرا گرفتند (ص357)

کتابت «تا»ی تانیث: شبهت ، آیت( ص323 و 536 )زیادت (ص259)

«را»ی اضافه: از بهر آنرا که (ص 403 )

«را»ی فک اضافه :«وجهی نیست اعاده آنرا»(ص515)

«خدای بوبکر را فرمود»(ص 514)

«بدین»به جای «به این»:نمی باید که مال مسلمانان و نعمت جهان بدین ملحدان و بددینان رسد.» (ص436)

ب-دوره غزنوی و سلجوقی اول

 دومین دوره نثر فارسی که از سال 450 تا 551 هجری رواج داشت سبک دوره غزنوی و سلجوقی اول است. در این یک قرن « به سبب انقراض سامانیان و تقسیم خراسان و ماوراء النهر میان خانان ترک (ترکان سمرقندی)و ملوک غزنین(غزنویان)خریداران علم و ادب بویژه دوستداران زبان فارسی کم شد و آن اهتمامی که دربار بخارا در ایجاد تمدن تازه فارسی و فرهنگ نو و ادبیات دری داشت در توقف ماند .»(بهار، 62)

در این دوره ویژگی های دیگری در نثر فارسی پدید آمد که برخی از آنها عبارت است از:اطناب،توصیف،استشهاد و تمثیل،تقلید از نثر عربی،حذف افعال به قرینه، حذف قسمتی از جمله ،کاربرد لغات عربی ، کنایات و استعارات و امثال .

جلوه سبک دوره غزنوی و سلجوقی اول در کتاب نقض

استشهاد :

 این کتاب شامل 267 آیۀ قرآن، 198 حدیث،76 بیت عربی، 26 بیت فارسی ، 79 مثل فارسی است که خود، آرایه های تلمیع و شواهد شعری و استدلالات قرآنی را در بر می گیرد.

همچنین در این کتاب  28 مثل عربی وجود دارد که به مناسبت های مختلف آورده شده اند:

«کلُّ إناءٍ یَرشَحُ بِما فیه »(22)

استشهاد به آیات قرآن نیز در بیشتر صفحات این کتاب دیده می شود:

«اما جواب چنین فصل بی اصل و نقل بی مغز چگونه توان نوشتن با چندین حوالات محال و بهتان و اثم و افک که به تشنیع برین طایفه نهاده است و از این آیت و معنی آن بی خبر مانده که باریتعالی گفت ویل یومئذ للمکذبین و قال تعالی ویل لکل افاک اثیم ...»(ص235)

در پاسخ این نوشته:

«دین و دولت و خلافت بنسبت گفتن مذهب گبرکانست»(ص50 )؛از قرآن شاهد آورده:

«ابراهیم گفت من ذرّیّتی بایستی که خدای تعالی خلیل را گفتی که:این سخن مگوی که این سیرت گبرکانست و چون موسی علیه السلام بر طور سینا با خدای خود مناجات می کرد گفت:واجعل لی وزیرا من اهلی هارون أخی قدیم تعالی بایستی که کلیم را گفتی که:این حدیث مکن که این طریقه گبرکانست»( ص50)

حذف فعل به قرینه:

در دورۀ پیش افعال حذف نمی شد و تکرار می گشت اما در این دوره فعل به قرینه فعل جملۀ قبل حذف می شود:

«و سادات و شیعت اگر مال دارند یا ملکی چنان دارند که دیگران.»(149)

امثال:

ضرب المثل های رایج فارسی و عربی از این دوره به ادب فارسی راه یافته و در نظم و نثر به کار رفته است که به محتوای اثر غنا می بخشد:

 «اگر باجماع مسلمانان و نزول آیت بدین فتح و ظهور قول مصطفی و شعر شعرا خواجه نوسنی انکار میکند، بغداد کم زنبیلی گیر .»(ص69)

«اکنون چون خبث عقیده و کینه سینه او معلوم خواجگان دین دار شده است و بدو التفاتی نمی کنند زبان و قلم بمساوی و مثالب ایشان تباه و سیاه کرده و برین گونه تصنیف میسازد و خود نمی داند بگفت چنو خسی دَنَسی ناکسی شوم رویی خسیس طبعی غبار تهمت بر چهره اهل دین و دولت ننشیند که :آب دریا کزو گهر زاید بدهان سگی نیالاید »(ص75)

تمثیل: مثال های حکمی برای روشن شدن مطلب از ویژگی هایی است که در نثر این دوره کم کم جا باز می کند و در نثر فنی گسترده تر می شود و در این کتاب نیز مؤلف از این روش سود برده است:

«و مثال این ناقل چنانست که گویند :زنگیی در آینه نگاه کرد روی سیاه و زشت خود را بآینه نسبت کرد تا از آینه بزبان حال آواز آمد که گناه روی زشت خود را بمن حوالت مساز مگر که از مادر آورده ای پس از بیچاره چون در روی نخواندندی .»(ص77)

استعاره

استعاره به وفور در این متن موجود است؛ تنها به این نمونه ها اکتفا می شود:

استعاره مکنیه:کمر ایمان،مژده دادن دل به زبان و جان به زبان و زبان به بیان

 استعاره مصرحه:لعل

«چون این عزم مصمم شد دل مژده به جان داد و جان پیغام بزبان و زبان ببنان و بنان ببیان که اگرمیخواهی این لعل را طرف کمر ایمان کنی صواب آن باشد که دیباچۀ کتاب بنام آخرین امامان کنی .»(ص6)

واژه های عربی:

واژه های عربی به وفور در کتاب نقض یافت می شود؛که ذکر آنها موجب تطویل است تنها به این موارد اکتفا می شود که نشان می دهد بیشتر وازه های به کار رفته عربی است:

شهور، سنه،ثلاث و ثلاثین و خمسمائه،کتاب،مفرد:

«من در شهور سنه ثلاث و ثلاثین و خمسمائه کتابی مفرد ساخته ام ...»(ص115)

طالب،میسر،علما،طایفه، وقوف،استقصاء،تفحص،وقوف،استبعاد و...

«مدتی دراز شد که من طالب آن نسخه بودم میسر نمی شد و خود ندانستم که گروهی از علمای هر طایفه باستقصاء تمام تفحص اوراق آن کتاب نموده اند و بر کلمات نیک و بدش وقوفی یافته اند و استبعاد و تعجب نموده که اصول و فروع مذاهب بر علما و فضلا پوشیده نباشد و شتم و لعن و زور و بهتان در کتب معتاد و معهود نبوده است بی دلیل و الزام .»(ص3)

ج- نثر فنی

 پس از این دو دوره نثر متکلف و فنی پیدا شد: «قرن ششم را باید قرن نثر فنی نامید در این دوره انقلاب بزرگی در ایران به سبب ظهور تام و تمام نژاد آلتایی در خراسان و سپس در ایران و بلاد اسلام بوجود آمد »(بهار،ج2،244)

برخی ویژگی های نثر فنی که در کتب سبک شناسی آمده از این موارد است :

«در نثر قرن ششم مانند شعر باستعمال صنایع و تکلفات صوری و سجع های مکرر و آوردن جمله های مترادف المعنی و مختلف اللفظ متوسل گردیدند و در همانحال برای اظهار فضل و عربی دانی الفاظ و کلمات تازی بی شمار به کار برده شد و شواهد شعریه از تازی و فارسی بسیار گردید و تلمیحات و استدلالات از قرآن کریم در همه آثار این قرن پدید آمد .»( همان،248  )

نشانه های نثر فنی در کتاب نقض

جملات طولانی

یکی از ویژگی های نثر فنی طولانی شدن جملات است که موجبات تعقید لفظی را فراهم می آورد در سطورآتی جملاتی را می بینیم که بسیار طویل و به هم پیوسته اند و برای فهم معانی شان باید چند بار خوانده شوند . در این سطور شاهد تتابع اضافات، تلمیع، تلمیح، سجع، واج آرایی، تشبیه و استعاره هستیم غبه علاوه اصطلاحات عرفانی و فلسفی و کلامی هم دارد؛ که جمع شدن این تعداد آرایه از ویژگی های نثر فنی است:

«هرجواهرمحامد که غواصان دریای دین به صحت دلیل از قعر بحر دل به غوص ارادت بساحل زبان آرند نثار حضرت واجب الوجودی باد که مؤثر در معرفت او بإبقاء تکلیف تفکر و نظر است و لال باد آن مُدبِر که گفت موجب آن معرفت تقلید و تعلیم و خبر است آن ملک متعال که موصوف است بصفات کمال،لم یزل و لا یزال عادلی منزه از آنکه غبار تهمت جبری و مشبهی و معطلی جمال کمال او بیالاید تعالی عما یقول المحیره و تقدس عما تظن المبتدعه.»(ص1)

در این متن به طوری که دیدیم تمام واژه ها عربی است، مگر حروف اضافه و ربط و برخی افعال مثل «است» و «باد» و«آرند»و به ندرت اسم هایی مثل «دل و زبان و دریا».

انواع سجع

سجع از آرایه های لفظی است که د راین متن بسیار دیده می شود از ان میان 5 جمله گزینش شده که انواع سجع در آنها بررسی شده است:

سجع متوازی: جملۀ الف:کبار و صغار- جملۀ ب:کافی و شافی جملۀ ج:معقول و منقول و مقبول- حوالات و تشبیهات- علی و شقی- جملۀ د:مکرر،مکدر،مزور،مقدر- جملۀ ه:بریده و دریده.

سجع متوازن: جملۀ ب: طبع و جبر.

سجع مطرّف:جملۀ ج:حقیقت و شبهت- معارضات و اشارات.

الف-«در محافل کبار و صغار بر طریق تشنیع می خوانند. »(ص2)

ب-«ما را در آن فصول و کلمات چند روزی تأملی شافی رفت باحتیاطی کافی بعشق مذهب جبر و هوای طبع و حب النشوء فراهم آورده ...»(ص4)

ج-«حوالاتی نه بر جاده حقیقت ، تشبیهاتی سقیم پر شبهت ، معارضاتی نامعقول و اشاراتی نامنقول نامقبول معلوم شد که این شروع از سر بغض و عداوت امیرالمومنین علی است که مبغضش هم منافق و هم شقی است که ولا یبغضه الا منافق شقی »(صص4و5)

د-«اما جواب این کلمات مکرر مکدر مزور نا مقدر که بمواضع بعبارات گفته است دگر باره اینست.(ص468)

ه-«چون پردۀ شرم دریده شد امید انصاف بریده شد که در اول این فصل دعوی علم غیب کرده است .»(ص435)

انواع جناس

جناس هم از جمله آرایه های لفظی است که گاه با سجع یکی می شود. در جملۀ زیر «بیان و بنان»علاوه بر جناس دارای سجع متواز ی هم هستند:

جناس اختلافی: بیان و بنان

«چون این عزم مصمم شد دل مژده به جان داد و جان پیغام بزبان و زبان ببنان و بنان ببیان که اگرمیخواهی این لعل را طرف کمر ایمان کنی صواب آن باشد که دیباچۀ کتاب بنام آخرین امامان کنی .»(ص6)

جناس اشتقاق:فضل، فاضل، مفضول- اقتدا، مقتدی:

«روا نباشد که بعد از مصطفی امیرالمومنین با فضل و عصمت در نماز اقتدا به کسی کند که درست شده است که تقدیم مفضول بر فاضل قبیح است واگر کرده باشد مقتدی نباشد .»(ص323)

اطناب: اطناب نیز یکی از ویژگی های این کتاب است که در قالب نثر فنی می گنجد. جملات طولانی و تکراری بی تاثیر که حوصله خوانده را سر می برد از این نوع است:

«و در اثنای آن مؤلف احوالاتی و اشاراتی به متقدمان امامیه اصولیه کرده که پری از آن مذهب غلاة و اخباریه و حشویه است علی الاختلاف آرائهم و نفی و تبرا از آن و از ایشان در کتب اصولیان اثنی عشریه ظاهر است و بعضی خود وضع و تمویه که مذهب کسی نبوده است و سه نسخه کرده یکی بخزانه امیرک معروف فرستاده و دیگری مصنف می دارد و در خفیه بر عوام الناس می خواند و نسختی از آن نقل کرده به قزوین که هرگز علمای مصنف بدان مقام نکنند مگر سبب تهییج عوام الناس و آن آلت پای خوانان و دست آویز فتانان شود و از آنجا تولد فساد گران ممکن گردد که بیشتر وِزر و وبال آن و نکال آن به دنیا و در آخرت در گردن مؤلف بماند که مَن سَنَّ سِنَهً سیِّئَه فَعَلیهِ وِزرَها وِزرَمَن عَمِلَ بِهَا اِلَی یَومِ القیامَه »(ص3و4)

تلمیع و تجاهل العارف و استفهام انکاری:

تلمیع شاید بیشترین آرایۀ معنوی است که در این کتاب دیده می شود؛ چرا که صفحات کتاب آمیخته به شواهد قرآن و حدیث است. تجاهل العارف و استفهام انکاری نیز از روش هایی است که مؤلف برای طعنه زدن به نویسنده مجبر کتاب، استفاده کرده است و این آرایه ها غالبا در هم آمیخته اند:

«والعادیات و هل اتی پنداری نه در حق جهاد و نفقه علی آمد ؟ انما ولیکم الله (مائده 55)و آیت فمن حاجّک فیه من بعد ماجاءک من العلم در حق غیر علی آمد ؟نمی دانم که سید الشهدا عم که بود و سیدة النساء زن که بود؟و برآرد که بود که از سر نیزه های کفار با بالهای مرصع بآسمان پرید ؟نان[1] و نفس[2] و تیغ[3] و انگشتری[4] و جان از همه صحابه نمی دانم که بذل کرد منزلت شب غار و روز غدیر نمی دانم کرا بود.»(ص171)

و نیز استفهام انکاری:

«چون رسول علیه السلام از مکه هجرت کرد بمدینه آن کس که بر جایگاه او بخفت نه علی مرتضی بود که بذل کرد و جان فدا کرد مصطفی را ؟ این چهار فضیلت عبدالله عباس می گوید غیر علی را نبود بضرورت خواجه نوسُنّی را قبول باید کرد که رگی باجان دارد .»(ص169)

        د- تاثیر زبان مردم ری

به جز سبک های رایج در این دوره، برخی واژه ها و ترکیبات به کار رفته در کتاب نقض مربوط به گویش اهل ری است:"مولف این کتاب اهل ری بوده است . د رآن زمان هنوز در ری به گویش خاصی صحبت می شده که زبان رازی نامیده می شده است. البته این گویش به سبب آنکه ری بر سر راه های اصلی ایران قرار داشته با فارسی رسمی تفاوت عمیقی نداشته است. در نقض گاهی به لغات و شکل هایی بر می خوریم که در متون دیگر فارسی به ویژه آنهایی که در خراسان نوشته شده اند دیده نمی شود. از این جهت حدس زده می شود که این واژه ها و شکل ها مربوط به زبان مادری شیخ عبدالجلیل یا زبان رازی باشد.»(همان،16)

یکی از کاربرد های خاص گویش قدیم ری که در گویش های مجاور و هم خانواده و نیز درگیلکی و مازندرانی و سمنانی هم دیده می شود، کاربرد پیشوند فعلی «ها»است. این پیشوند در اصل صورتی از پیشوند «فرا»است . در افعال گاهی می توان به جای آن «فرا»و«ب»گذاشت. مثال های این پیشوند در نقض عبارتند از:

ها افتادن (ص 116)   هابریدن ( ص547)         هاپذیرفتن (ص302)    هادادن (ص302)  هانمودن  (ص 430) هانهادن (ص576)و....

«دیگر اضافه شدن آوای «ه»hبه آغاز بعضی کلمات است که با مصوت a شروع می شوند .مانند «هَما»به معنی «ما»که از پهلوی ama«اَما»گرفته شده ودر صفحه 339 ح (مأخوذ از نسخه ع که قدیمترین نسخه کتاب است)به کار رفته است.کلمه «هنار»به جای انار در ص 121 نیز مربوط به همین موضوع است . این صورت در قرآن مورخ 556 که در اطراف ری نگاشته شده (در ص 128)به کار رفته است . استعمال کلمه هست به جای است در صفحه 47 و ص4 نیز احتمالا مربوط به همین مسئله است .»(صادقی، 17)

بعضی کلماتی که در پهلوی با«و»به کار رفته اند و در فارسی به «ب»بدل شده در نقض به شکل«و» به کار رفته اند مانند:«ورده»به جای «برده» (ص217)یاویدن» به جای «یابیدن» (ص296)«نیاود»به جای «نیابد» (ص537)

«کلمه آستین در این کتاب یکبار به شکل «آوستی»(ص384) و بار دیگر به شکل «اوستین»(ص557 )به کار رفته است. صورت اخیر با شکل «اوستیم» که در برهان قاطع ضبط شده نزدیکر است این شکلها نیز بی شک مربوط به گویش محلی شیخ عبدالجلیل بوده است.همچنین کلمه درویش چند بار به صورت «درغویش» به کار رفته است (119،622و ...)»(صادقی،17)

«دیگر از ویژگی های زبان این کتاب حذف «د»از شناسه دوم شخص جمع است:بیاری(بیارید) (ص41و 42 )     بداری(بدارید)(ص163)    مکنی(مکنید)(ص59) اختیار کنی(اختیار کنید)(ص59 ) و ...»(صادقی،17)

«مولف بعضی کلمات عربی رانیز به صورتی خاص به کار می برد که ظاهرا در ری متداول بوده است .مثلا ترکیب «انزله کردن»(ص178 )را به معنی نازل  کردن و فرو فرستادن آیه قرآن و «انزله بودن»به معنی نازلشدن (ص179و 180) به کار برده است. همچنین حث به معنی برانگیختن را به شکل حثه در ترکیب «حثه کردن»(ص248 ) به کار برده است که در شرح شهاب الاخبار نیز به همیبن صورت امده است .(صادقی،17)

کاربرد پسوند«ان»نسبت یا بنوت است که به دنبال نام پدر اشخاص الحاق می شود مانند موارد زیر :محمد چهار بختان 23 علی بوطاهران223و....

از نظر رسم الخط نیز این کتاب ویژگی هایی دارد که از آنگونه است : چسباندن حرف اضافه «به» به متمم آن:«بِرِی در کتبخانه صاحبی و باصفهان در کتبخانه بزرگ و بساوه در کتب خانه بوطاهر خاتونی »(ص18)

همچنین در این واژه ها: بالموت، بآخر،بانصاف، بدو،باصفهان و...

چسباندن حرف اضافه «چون»به متمم:«بگفت چنو خسی دَنَسی ناکسی شوم رویی خسیس....»

 

 

جمع بندی

با توجه به موارد گفته شده، نوع نثر این کتاب از نظر لفظی متأثر از سه دوره نثر فارسی و همچنین لهجه غالب در ری است ؛ اما نظر محتوا متمایل به دوره دوم وسوم و به طور کلی نثری قابل فهم و در اکثر موارد به دور از تکلفات لفظی معمول نثر فنی است که توجه به لفظ  آنرا از معنی بازداشته باشد ؛ اما به دلیل کثرت لغات عربی و انواع سجع از نثر دوره اول فارسی تا حدودی فاصله گرفته و به نثر فنی نزدیک شده است؛ با این تفاوت که واژه های مشکل عربی که برای همه قابل فهم نیست کمتر در آن به کار رفته است. محتوای کتاب نیز از نظر اطلاعات مفیدی که در هر باب دارد با ارزش است و می توان گفت دراین کتاب فرم در خدمت محتوا قرار گرفته و لفظ و معنی در راستای هم قرار دارند و هیچکدام تحت الشعاع دیگری نیست. بنابراین «کتاب نقض» از نمونه های خوب این دوره به شمار می رود که علاوه بر اینکه برای همگان قابل استفاده است،نشانگر زبان و گویش این دوره در ایران بویژه در ری نیز هست. 

 

منابع:

·   عبدالجلیل قزوینی رازی ، نصیر الدین ابوالرشید ، نقض معروف به بعض مثالب والنواصب فی نقض "بعض فضایح الروافض"، تصحیح میر جلال الدین محدث، اسفند 1358 انتشارات انجمن آثار ملی ، 730 صفحه

·        بهار،محمد تقی،سبک شناسی،انتشارات امیر کبیر، 1368

·        صادقی،علی اشرف،تحقیق در زبان کتاب نقض،کتاب ماه کلیات،ش119 آبان 86صص16-17

 

 [1] (ایه 8-9-10 دهر)

[2] بقره 207

[3] شکستن شمشیر در غزوه احد

[4] انما ولیکم الله ویوتون الزکوة و هم راکعون


ادامه مطلب
پنج‌شنبه 13 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 20:06

گردن های افراشته

ما یک سر و گردن از تفنگها بالاتریم-شاهرخ تندرو صالح

رمان روایتگر مردی روان پریش است که خود قهرمان و راوی داستان است . این مرد به همه چیز و همه کس شک دارد و هیچ چیز را قبول ندارد و از همان سطور اولیه داستان روان پریشی خود را فریاد می زند . داستان با سبک پست مدرن پیش می رود. هیچ چیز سرجایش نیست. راوی به قول خودش با مرده های توی ذهنش زندگی می کند و همیشه در کابوس به سر می برد.

ادامه در کتاب "گذری بر سال های ابری"، نشر شالان


ادامه مطلب
پنج‌شنبه 13 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 20:06

تالار پذیرایی پایتخت

در کتاب

محمد علی گودینی، تالار پذیرایی پایتخت، انتشارات سوره مهر 1388، 296 صفحه، 4800 تومان

برنده دهمین دوره جایزه کتاب فصل

طرح کلی داستان

رمان"تالار پذیرایی پاتخت" نوشته محمد علی گودینی، با نیم نگاهی به فساد رژیم پهلوی و قیام 15 خرداد، به موضوع اصلاحات ارضی و مشکلات روستاییان و مهاجرت آنان به شهر و عواقب آن می پردازد. این کتاب که در اولین دوره جشن داستان انقلاب مورد تقدیر قرار گرفته بود ، در دهمین دوره جایزه کتاب فصل نیز برگزیده شد .

داستان از روستا در هنگام جریان اصلاحات ارضی آغاز شده و سال های پیش از انقلاب


ادامه در کتاب "گذری بر سال های ابری"، نشر شالان

جمعه 11 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 21:55

ریخت شناسی قصه های پریان

تاریخچه قصه و داستان

قصه تاریخچه ای بسیار کهن دارد؛ برخی معتقدند قدمت قصه به اندازه عمر آدمی است یا از زمانی که انسان سخن گفتن را آموخت. برخی نیز می گویند:«قدمت آن به حدود چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح می رسد»(پروینی ص47)

تصاویری که انسان های اولیه بر غارها نقش کرده اند نیز می تواند طلیعه نوعی قصه گویی باشد؛زیرا نشان دهنده زندگی آدم هایی است که با امکاناتی محدود در شرایطی خاص می زیستند. این نقاشی ها مانند حروف الفبا گزارشی از وقایع آن دوران برای ما بازگو می کند. پس از آموختن زبان، قصه ها به صورت شفاهی بود حتی پس از پیدایش خط نیز قصه گویی بیشتر به این شکل بوده به همین


ادامه مطلب
جمعه 11 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 19:20

اوهمنشین فرشته ها بود

او همنشین فرشته ها بود ، از مجموعه کتاب های اندیشه

سعید روح افزا،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، 1387، 84 صفحه ، 1000تومان

برگزیده بیست و هفتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی 1388

این کتاب ، بازخوانی قضیه شیطان و ارتباط  او با خداست که در پنج بخش تنظیم گردیده است به نام های :

 تسلیم نشد

فریبکاری کرد

دار و دسته به راه انداخت

عذر نخواست

و شایسته مجازات شد

بخش اول و دوم مربوط


ادامه مطلب
جمعه 11 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 00:11

فیلمی به نام آدم ، زنی به نام مرگ

فیلم آدم به کارگردانی عبدالرضا کاهانی  فیلمی هنری است که داستان ان در روستایی به نام عیش آباد اتفاق می افتد که نمادی از دنیاست . اهالی عیش اباد همگی به شغل نوازندگی مشغولند و سال هاست که مرگ کسی در این ده اعلام نشده است .موضوع فیلم  این است که زنی ناشناس به دنبال یکی از اهالی به نام آدم می گردد. آدم تا انتهای فیلم پنهان نگاهداشته می شود و معلوم نیست علت


ادامه مطلب
سه‌شنبه 8 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 23:55

تاریخ مهندسی در ایران(کتاب ماه تاریخ بهمن 90)

تاریخ مهندسی در ایران ، مهدی فرشاد ، به کوشش تورج نائیج پور،تهران 1390 انتشارات میرماه

مهندس از نظر لغوی به معنی اندازه گیرنده و عالم علم هندسه و اشکال است . همچنین به معانی اندازه گیر درکاریز و بنا و زمین و جز ان و سنگ تراشی و نجاری و معماری و متخصصص در ایجاد طرح ها و کارهای ساختمانی و معماری ،راهسازی، کشاورزی و یا ساختمان انواع ماشین نیز امده است .

با این توضیح، تاریخ مهندسی بشر از همان آغاز حیات وی بر روی زمین است که برای به دست


ادامه مطلب
دوشنبه 7 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 23:14

خانه های قدیمی تبریز(کتاب ماه تاریخ آذر 90)

خانه های قدیمی تبریز، محمدعلی کی نژاد، محمدرضا شیرازی، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه تألیف ترجمه و نشر آثار هنری ،1389، 140 صفحه

شیوه های معماری ایران

هنر و معماری در جهان پهناور اسلام دارای چهار دبستان یا شیوه است. این چهار شیوه عبارتند از: مصری ،شامی،مغربی و ایرانی .

طبق نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا، شیوه ایرانی گسترده تر بوده شامل کشورهای میانرودان


ادامه مطلب
دوشنبه 7 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 23:08

مشروطه بی نقاب

بررسی کتاب

مشروطه بی نقاب، در آمدی بر انقلاب مشروطه ،سیاحتنامه درویش غریب ،خاطرات عزیز الله خان میار ، گزیده اسنادی از مرکز اسناد ملی ایران مربوط به حزب توده و حزب جنگل کلارستاق ،تدوین و نگارش علی اصغر یوسفی نیا ،انتشارات آرون ،1388

کتاب "مشروطه بی نقاب" دارای چهار بخش است شامل : سیر کلی اندیشه در ایران ، سیاحتنامه درویش غریب، خاطرات عزیز الله خان میار و اسنادی مربوط به حزب توده  . با توجه به نام کتاب

ادامه در کتاب مجموعه مقالات  

پس از چاپ در همینجا به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.

جمعه 19 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 00:24

مروری بر زمستان 62

زمستان 62،اسماعیل فصیح، نشر پیکان،

                   خلاصه داستان

جلال اریان استاد بازنشسته شرکت نفت در دی ماه 62 به اهواز می رود تا پسر بسیجی مستخدمش را که در خلال جنگ مفقود شده بیابد . وی به طور اتفاقی با جوانی به نام منصور فرجام که از امریکا برای راه اندازی مرکز تکنولوژی کامپیوتر به اهواز امده اشنا می شود . آریان در اهواز دوستانی دارد که منصور

ادامه در کتاب "گذری بر سال های ابری"، نشر شالان

جمعه 19 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 00:20

جلوه های تشبیه و مجاز در داستان های علی اشرف درویشیان

مقدمه :

« بیان مفاهیم هنری همیشه به طور حقیقی و صریح صورت نمی گیرد . بعضی از هنرمندان ، شیوه های استعمال غیرصریح و مجازی را برصریح و حقیقی ترجیح می دهند  این شیوه های استعمال غیرصریح ، عبارتند از : نماد ، تمثیل ، استعاره ، قیاس ، طنز ، اغراق ، اطناب و مجاز مرسل . » 

 

ادامه در کتاب مجموعه مقالات  

پس از چاپ در همینجا به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.

جمعه 19 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 00:16

قطار بی حرکت

 نقد مجموعه داستان«قطار در حال حرکت است» نوشته میترا داور

مجموعه داستان "قطار در حال حرکت است " دارای 16 داستان کوتاه است که هر یک به نحوی با زاویه دیدی زنانه مشکلات دنیای امروزی را مطرح می کنند و فضایی تلخ و اعتراض گونه در همه داستان ها وجود دارد . هر یک ازداستان ها گوشه هایی از زندگی روزمره زنان و مردان شهر نشین را نشان می دهند که مصادیق زیادی در اجتماع امروزی دارد؛اما نویسنده با شگرد های خاص خود سبکی ایجاد کرده که ذهن خواننده با قصه درگیر شود و به سادگی از کنار ان نگذرد و این


ادامه مطلب
جمعه 19 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 00:14

سپیده دم سکوت (نقد اشعارحسن یعقوبی)

سپیده دم سکوت ، حسن یعقوبی ،انتشارات امید کومش ،1386، 96 صفحه

حسن یعقوبی متولد  اول آذر 1354-  سرخه (سمنان) و دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی است.

وی تاکنون به کسب جوایز متعددی نائل شده که برخی از انها عبارتند از:

برگزیده دوازدهمین و پانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و برنده جایزه ادبی دکتر سیدحسن حسینی، برگزیده دومین و ششمین جشنواره سراسری شعر علوی ، برگزیده چهارمین جشنواره سراسری شعر شبهای شهریور


ادامه مطلب

نگاهی به:"الکنی والالقاب"

مقدمه

شیخ عباس قمی معروف به محدث قمی از محدثان شیعی قرن چهاردهم هجری است.

معروف‌ ترین کتاب شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان ، مجموعه دعاهایی است که در کتاب های مختلف حدیث، از امامان شیعه نقل شده و شیخ قمی آن‌ها را  
ادامه مطلب

برچسب‌ها: عباس قمی
جمعه 19 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 00:08

سبک شناسی نوحه ها و مراثی مراسم عاشورا


نوحه نوعی مرثیه مذهبی است که با آهنگ و لحن خاص در مجالس سوگواری  امام حسین همراه با مراسم سینه زنی و یا زنجیر زنی خوانده می شود .

 شعرهایی که برای نوحه سروده شده از بحرهای عروضی برخوردار است اما از حیث وزن و قافیه متنوع تر از قالبهای شعر سنتی فارسی است و با ضرب آهنگ های سینه زنی متناسب و هماهنگ است .علاوه بر آن تساوی مصراع ها در برخی از انها رعایت نمی شود و از این نظر شباهتی به شعر آزاد نیمایی دارند .

درباره سرایندگان نوحه می توان  به دو گروه مشخص اشاره کرد . دسته اول شاعرانی هستند که در کنار فعالیت های ادبی خود به سرودن نوحه نیز پرداخته اند . این شاعران به زبان شعر و ادبیات به معنای خاص تسلط داشته اند و نوحه هایشان نیز خبر از سلاست و روانی زبان انها می دهد . گروه دوم دسته ای هستند که ذوقی در نظم پردازی دارند و تا حدودی با موسیقی نیز آشنا هستند و اطلاق عنوان شاعری بر آنها غیر موجه است اینان به سابقه عشق و علاقه ای که به آل علی و شهدای کربلا دارند تنها به سرودن نوحه اکتفا می کنند و بیشتر از هر چیزی به اجر معنوی این کار چشم دوخته اند . این نوحه سرایان از نظر شغل و حرفه درسطوح مختلف جامعه دیده می شوند .(الماسی ، 27) به همین دلیل اکثر اشعاری که از طبع این نوحه سرایان بیرون می اید، تطابقی با اصول ضروری و منطقی شعر ندارد . وزن و قافیه حداقل به صورت نیمایی یکی از ضروریات نوحه ای است که بتوان آنرا در مجالس خواند ، اما به دلیل نا آشنایی این افراد و استقبال مردمی از چنین اشعاری سالیان سال است ابیات ناموزون بی قافیه به طور غلط رواج پیدا کرده و در مجالس خوانده می شود . از طرفی،اکثریت نوحه ها و مراثی سروده شده ،از سوی عوام ،مربوط به عزاداری امام حسین است . با توجه به اینکه نهضت حسینی دارای سه عنصر مهم منطق و عقل ،حماسه و عزت ،عاطفه.است .از این رو اشعاری که برای این نهضت عظیم سروده و خوانده می شود نیز باید واجد این سه عنصر باشد .

در این مقاله درباره نقاط ضعف نو حه و مرثیه های مرسوم از نظر فرم و محتوا بحث می شود. از جهت فرم، وزن و قافیه و زبان و از نظر محتوا، ارتباط اشعار با نوع حادثه و هدف گوینده و ارتباط آن با اصل موضوع، مورد نظر است .

در بررسی مراثی و نوحه هایی که به طور گسترده در محافل عزاداری خوانده می شود به نقاط ضعفی بر می خوریم که آنها را می توان به دو دسته فرم و محتوا تقسیم کرد .

1-    ایرادات مربوط به فرم

الف- قافیه

چنانکه ذکر شد سرایندگان اشعار مذهبی به ویژه نوحه و مرثیه اغلب تبحر کافی در سرودن ندارند و از ریزه کاری های شعر بی خبرند به همین دلیل در خیلی از این اشعار اشکالات مربوط به قافیه دیده می شود . شعر زیر دو بیت اول از غزلی است که تمام قافیه هایش با حروف"ون"پایان می پذیرد اما  در اولین بیت حروف پایانی قافیه " ان" است . با اینکه این شعر از نظر وزن مشکلی ندارد و از نظر معنا هم به نسبت اشعاری که به این سبک است قوی تر است ، این اشکال در ان نمایان است .

بس بانگ غم و ناله به گردون شود امشب     گردون عجبی نیست که ویران شود امشب

لرزد فلک از ماتم و گرید ملک از غم        در حیرتم اوضاع فلک چون شود امشب...

                                                                    (شیرمحمدی ، 95)

در دو بیت زیر نیزمی بینیم که در بیت اول، حرف روی قافیه متفاوت است. "سرور " را نمی توان با "سوز" قافیه کرد و در بیت دوم دو کلمه به ظاهر هم قافیه داریم در این دو کلمه نیز حرف روی را باید در واژه های "گری" و "خند"جست زیرا بر اساس قوانین قافیه "ان" حروف وصل و خروج هستند که البته عوام میان اینها فرقی قائل نیستند .

شامیان یکسر همه گرم سرور   اهل بیت مصطفی در آه و سوز

شامیان زین کاروان خندان بدند    کودکان شاه دین گریان بدند

(گلزار عاشورا ص 10)

در بیت زیر نیز همین اشکال دیده می شود. در اینجا نیز واژه های قافیه " عطش "و "جوان " هستند که در حرف روی اشتراکی ندارند. به این نوع عیب قافیه "شایگان" گفته می شود 

اهل حرم شاه شهیدان همه عطشان    در شیون و غوغا ز غم مرگ جوانان

(مردانی ص 64)

ب- وزن

در باب وزن نیز به اشکالات فراوانی بر می خوریم این اشکالات گاه جزئی و ناشی از کم و زیاد شدن سیلابها  و گاه کلی و به صورت تغییر کامل وزن در ابیات مختلف و یا کوتاه و بلند شدن مصراع ها است .

چون کاروان غم بیامد به شهر شام       در غم و اندوه میان خاص و عام

شامیان یکسر همه گرم سرور            اهل بیت مصطفی در آه و سوز

شامیان زین کاروان خندان بدند           کودکان شاه دین گریان بدند

شامیان من خود امام بن امام              هستم و باشد قدر ما گرام

(گلزار عاشورا ص10)

این شعر صرف نظر از تمام اشکالات معنایی و محتوایی که دارد در وزن و قافیه هم دچار مشکلات عدیده است .اگر بخواهیم ابیات را تقطیع کنیم می بینیم که در بیت اول ،مصراع اول به وزن " مفعولُ فاعلاتُ مفعولُ فاعلات "(بحر منسرح) مصراع دوم به سختی به وزن "مفتعلن مفتعلن فاعلات "(بحر سریع) و سه بیت بعدی به وزن " فاعلاتن فاعلاتن فاعلات "(بحر رمل ) سروده شده است . به طوری که ملاحظه می شود در یک شعر سه وزن مختلف به کار گرفته شده است .

لاله فاطمه در خون نشسته             یک گل و اینهمه نیزه شکسته

ای سکینه گریه کن از بهر بابا          وا شهیدا

نخل سرخ نبی در خون تپیده             ساربان شاخه او را بریده

کرده زهرا بر حسینش ناله بر پا         وا شهیدا

بلبل از داغ گل دارد ترانه               می زنندش چرا با تازیانه

لاله در خون ناله بلبل کرده بر پا        وا شهیدا

دختر فاطمه از شش برادر             برده یک پیرهن برای مادر

(رسول زاده، ص112)

در این شعر نیز بیت اول ، دوم ، سوم ، پنجم و هفتم به وزن "فاعلاتن فعولن فاعلاتن " و بیت دوم و چهارم به وزن "فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن" سروده شده اند . که اولی در بحر مقتضب  و دومی بحر رمل کامل است .

از طرفی بحور عروضی که برای ساخت چنین اشعاری به کار برده می شود باید دارای ضرباهنگ زیبا و مهیج و یا اهنگ غم انگیز باشد که در اکثر این اشعار چنین چیزی نمی بینیم.  

ج- زبان

از نظر زبانی نیز کاربرد واژه های بی ربط با موضوع موجب پایین آمدن سطح بین می شود . واژه های تکراری که در اکثر این اشعار هست تنوع زبان را محدود کرده ، بلاغت سخن را از بین برده است . در تمام این اشعار واژه هایی که نمایانگر اسامی خاص چون لیلا ، عباس ، عون و جعفر و قاسم و زینب و یا واژه های تشبیهی مثل گل و ریحان و بلبل و ...و تشبیهات بی محتوا است دایره این نوع شعر را محدود و غیر منسجم نموده است . بر خی ناهماهنگی های بین واژه ها مثل وصله ای ناجور به چشم می خورد مثلا در این شعر :

اسیر تاب گیسوی حسینم            قتیل تیغ ابروی حسینم

به گیسوی دو تایت تا نداری         میان شهدا همتا نداری

                                                              (شهریاری ،31)

واژه های "قتیل" و "شهید" با دیگر واژه ها ارتباطی معنایی پیدا نکرده و نتوانسته اند  در شعر جایی باز کنند.

نوع زبان به کار گرفته شده در خیلی مواقع با هدف شعر همخوانی ندارد . با توجه به ابیاتی که در پی می اید می بینیم که واژه ها هیچ تناسبی با یک شعر انقلابی و حماسی که ولوله در میان مسلمین ایجاد می کند ندارد؛ تنها به یک عشق بی منطق اشاره شده که عاشق بدون دلیل گرفتارش شده و نمی تواند فرار کند :

دوستش دارم چه کار کنم      چه کار با عشق یار کنم

صید دو چشمونش شدم      کی می تونم فرار کنم

                                              (همان ،225)

 

2- ایرادات مربوط به محتوا

الف- تحریف

مرحوم شهید مطهری درباره تحریفاتی که در اشعاار مربوط به واقعه کربلا رخ  داده می گویند : شخصیت هایی هستند که اینها قولشان حجت است عملشان برای مردم حجت است . خلقشان برای مردم حجت است یک کسی تحریف می کند سخنی را به علی نسبت می دهد که نگفته است یا مقصودش چیز دیگری بوده .این دیگر خیلی خطرناک است خُلقی را به پیغمبر و امام نسبت می دهد که مردم از ان پیروی می کنند در صورتی که خُلق آنها چیز دیگری بوده است در یک حادثه تاریخی که این حادثه از نظر شما یک سند است ، سند اجتماعی از اجتماع ،پشتوانه اخلاق است ، پشتوانه تربیت است این دیگر چقدر اهمیت دارد .(حقجو ،ص11)

الف-1- تحریف تاریخ

این تحریفات از دو نوع است یکی این است که اتفاقاتی که نیفتاده و افرادی که در واقعه حضور نداشته اند وارد گود کرده اند مثل دامادی قاسم و حضور لیلا در کربلا که حجم عظیمی از اشعار سوزناک کربلا را به خود اختصاص داده اند :

 

پدربیا نظری کن به حال مضطر من    ببین که مرگ ستاده است در برابر من

ببر به خیمه تنم تا که مادرم لیلا     به وقت مرگ ببندد دو دیده تر من

ز بعد مرگ من ای شه به عمه ام زینب    بگو که جان تو و شیر خوار اکبر من

بگو به قاسم ناشاد اگر شدی داماد    به حجله چون بروی یاد کن ز اکبر من

                                    (  گلزار عاشورا  ص 19)

در این شعر،هم لیلا در کربلا هست و هم موضوع عروسی قاسم مطرح است در حالی که اگر عروسی ای هم در کار بوده قبل از روز عاشورا است نه در گرماگرم نبرد که علی اکبر درباره انجام ان وصیت می کند .

الف- 2- تحریف اخلاقی

نوع دوم تحریف در برداشت بد از خصوصیات اخلاقی و عملکرد افرادی است که در حادثه حضور فعال داشته اند . در کربلا ما با یک حادثه حماسی طرفیم نه یک واقعه ای تصادفی که ناخواسته پدید آمده باشد . در واقع شخصیت های این حماسه عاد ی نیستند . حرف ها و عملشان هم عادی نبوده بلکه جلوه ای از اعمال خدایی است که درسی ماندگار باشد برای آیندگان ؛اما اشعار و نوحه هایی که دراین مورد سروده شده به هیچوجه القای چنین چیزی را ندارد مثلا در اکثر نوحه ها و روضه ها زینب را در حالی می بینیم که از غم عزیزان بر سینه و سر می زند و حتی سر برهنه کرده است :

زینب چو دید جسم برادر به روی خاک   زد لطمه بر جبین و به تن کرد جامه چاک

از دل کشید ناله سراسیمه شد روان    از خیمه سوی قتلگه با آه دردناک

                                        ( زمزمه عاشورا ص 6)

حتی در زیبا ترین شعری که سروده شده چنین جعلیاتی دیده می شود :

 اهل حرم دریده گریبان گشوده مو               فریاد بر در حرم کبریا زدند

                                        (مردانی 281)

مرغ روح شاه دین در قتلگه پر می زند   خواهرش بالای تل بر سینه و سر می زند

                                                 (همان ص 58)

از آنطرف وصیت شهدا را در هنگام مرگ می شنویم شباهتی به حرف هایی که معمولا رزمندگان عادی جبهه ها هم می زنند ندارد .شهدای کربلا در حال شهادت ، چه وصیتی دارند ؟ چیزی که ما در این نوحه ها می شنویم باز هم افغان و زاری و در خواستهای دنیوی است هیچ سفارشی درباب دین و ادامه راه آنها نمی شود :

پدربیا نظری کن به حال مضطر من    ببین که مرگ ستاده است در برابر من

ببر به خیمه تنم تا که مادرم لیلا     به وقت مرگ ببندد دو دیده تر من

ز بعد مرگ من ای شه به عمه ام زینب    بگو که جان تو و شیر خوار اکبر من

بگو به قاسم ناشاد اگر شدی داماد    به حجله چون بروی یاد کن ز اکبر من

                                      (گلزار عاشورا  ص 19)

صرف نظر از اینکه لیلا در کربلا و گذشته از جعل تاریخ ، آیا مادر شهیدی چون علی اکبر و همسر امام حسین بر سر نعش جوان شهیدش زاری می کند و حتی از او می خواهد به میدان نرود ! ما در انقلاب خودمان و در دوره جنگ مادران شهیدی را دیدیم که افتخار می کردند. چرا از زینب و لیلا و زنانی که در کربلا بودند چهره ای ساخته ایم که به آنها نمی آید .

لیلای زار و ناتوان          گفتا به صد آه و فغان

کی اکبر رعنا جوان        اکبر مرو اکبر مرو

ای شبه پیغمبر مرو

آخر تو را من مادرم         بیچاره و بی یاورم

                           رحمی به حال مضطرم       اکبر مرو اکبر مرو

ای شبه پیغمبر مرو

گلزار عاشورا ص10

ام لیلای حزین با اکبر رعنا جوان   با تمام بانوان

دل پریشان سینه سوزان دیده گریان آمده   شاه خوبان آمده

(شیرمحمدی ،96)

الف-3- تحریف چهره بزرگان دین به صورت انسان های ضعیف

موسی بن جعفر را تنها به عنوان امامی در غل و زنجیر و اسیر زندان هارون الرشید می شناسیم . نه از هدفش و نه از مکتبش هیچ نمی دانیم چون در نوحه ها فقط همین ها را گفته اند :

شعری که بند تکرار شونده اش این است : غریبم خوار و زارم

به ناله گفت موسی کنج زندان             غریبم خوار و زارم

دلم گردیده تنگ ای حی سبحان            غریبم خوار و زارم

شود شب ناله شبگیر دارم                  غریبم خوار و زارم

ز درد بی کسی افغان برآرم               غریبم خوار و زارم

                                            ( زمزمه عاشورا 104)

این حرفهای عاجزانه را هر زندانی در بندی می تواند به زبان آرد اما یک انسان والا چنین ناله و افغانی به خاطر زندانی بودن ندارد . حتی زندانی سیاسی عادی هم مردانه در زندان مقاومت می کند و صدا به زاری بلند نمی کند آنوقت ما امام خود را که عمر خود را در راه مبارزه با ظلم صرف کرده اینطور خوار و زار نشان می دهیم .

برانگیختن حس ترحم حاضران نقل سختی های جهانی و گریه های کودکان تنها حس دلسوزی را بر می انگیزد نه حس دینداری و آزادگی .

اینقدر که به تشنگی اهل حرم و کتک خوردن بچه ها پرداخته شده اهداف بازگو نشده :

اهل حرم شاه شهیدان همه عطشان                   در شیون و غوغا ز غم مرگ جوانان

                                                                                                 ( مردانی ص 64)

بیماری زین العابدین نیز یکی از موارد تاسف باری است که دیده می شود . امام پنجم هیچ چهره دیگری جز بیماری و اندوه ندارد :

 ای کاش می داد دشمن قراری                   آهسته می رفت کاش این عماری

بیمار را نیست تاب سواری                       بر بسته بر روی شتر تبدار و مضطر

                                                                                                   (همان ص65)

ب- فراموش کردن هدف

گر بخواهیم برای مجالس عزاداری فلسفه ای قائل شویم ناچار یکی از ان فلسفه ها ایجاد شناخت از حسین و قیام او برای کسانی است که او را نمی شناسند. دانستن این نکته ضروری است که راه اندازی دسته های عزاداری در اوایل شهادت امام حسین برای اطلاع رسانی بود.  پس از گذشت سالهای متمادی از این واقعه دامنه اطلاع رسانی وسیعتر شد اما رفته رفته کیفیت آن کم و سپس به طور کلی دچار انحراف شد و به ویژه پس از دوره صفویه با ظهور روضة الشهدای واعظ کاشفی دیگر هدف مجالس عزاداری تغییر کلی پیدا کرد و در راستای سیاست های براندازی دین اصیل شروع به کجروی کرد . این انحراف  از هدف در به چند شکل در اشعار دیده می شود :

ب-1- توجه دادن جوانان به زیبایی ظاهری امام

برخی گمان می کنند برا ی اینکه جوانان ر ابه سوی امام و مجالس عزاداری بکشند باید نوحه های عاشقانه با تکیه بر زیبایی امام و فرزندانش بخوانند .اشعاری که به این شکل سروده و خوانده می شود ، مصداق حرف کسانی است که در عزاداری امام حسین دست به هر کاری می زنند و در مقابل اعتراض می گویند :" این راه راه عشق است ربطی به دین ندارد " ولی باید گفت انچه به دین ربط ندارد به امام حسین چه ربط دارد ؟مگر حسین از دین جداست یا حسینی که اینها ساخته اند حسین دیگری است باخصوصیاتی مثل زیبایی و قامت رعنا که قصد دلبری دارد و دیگر هیچ .

اسیر تاب گیسوی حسینم           قتیل تیغ ابروی حسینم

به گیسوی دو تایت تا نداری                  میان شهدا همتا نداری

                                                                                    (شهریاری ،31)

از نظر علم معانی ، این ابیات اگر در مجلس روضه و نوحه خوانده نشود نمی توان فهمید که راجع به امام است . بلکه تنها به اقتضای حال و مقام باید به ان پی برد والا در هر کافه ای قابل خواندن است .

اما اگر یک فرد غریب که اشنایی با دین ما و امامان ما ندارد و یا حتی همین فرزندان مملکت خودمان که تازه دارند با موازین دینی اشنا شوند با شنیدن این نوحه ها چه چیزی یاد می گیرند ؟ یاد می گیرند هر کس چشم و ابروی قشنگی داشت امام است و مظلوم است و باید او را دوست داشت . واقعا فلسفه قیام امام این بود که مسلمانان امام حسین و خانواده اش را دوست داشته باشند ؟ یا اینکه اهداف او را بشناسند و بدانند در هر زمان که هستند باید از دین خود دفاع کنند اما کدام یک از این اشعارچنین چیزی را القا می کند؟

چیزی که اخر منو از پا درمیاره    چشم حسینه و ابروی حسینه

  قبله من ابروی حسینه                           بهشت من گیسوی حسینه ...

ماه شب چهاره با اون قشنگی                 محو تماشای مه روی حسینه

                                                                                        (همان ،73)

یکی از دلایل مهمی که دوستداران امام ،او را تنها گذاشتند عدم شناخت به مقام امامت و ولایت بود یکی از مظاهر بارز این عدم شناخت این است که برجسته ترین ویژگی امام و یارانش چشمان سیاه و ابروان کمان و قامت رعناست .

نمونه دیگری از این ابیات :

دیگه نگاه نمی کنی با غصه دارم می زنی

                                           بهت می گم دوستت دارم ولی کنارم می زنی

چیز زیادی نمی خوام فقط منو رها نکن

                                               مثل غریبه ها حسین به صورتم نگاه نکن

تا دلمو خوش می کنم قلب منو می شکنی

                                                  با بی محلیات اقا داری منو می سوزونی

داره میره جوونی ام فکر دقایق می کنم

                                               جوابمو یه جور بده دیگه دارم دق می کنم ...

                                                               (همان ،181)

ب-2- عشق بی هدف

یکی دیگر از ویژگی های مهم و مشترک این اشعار ، تأکید بر جنون و دیوانگی است . عقل گریزی از شیوه های کهن فرار از بار سنگین مسئولیت است ، مسئولیتی که از اگاهی و معرفت به امام و نهضت عاشورایی او سر چشمه می گیرد .

دیوونه جز در خونه حسین کجا داره         زیر خیمه حسین دیوونگی صفا داره

دیوونه به جز عشق حسین نوی دونه        ساقی اگر چشم حسینه یکی عاقل نمی مونه

                                                     (همان ،62)

ب-3- انحراف از موضوع اصلی

در مجلس عزاداری شهدا به جای وصف حال و مقام آنان ، وصف حال گوینده و شاعر خوانده می شود و مردم به حال او دل می سوزانند :

همه رفتن ای خدا من نرفتم کربلا

یه سؤال دارم مگر ما دل نداریم ای خدا

یا مگر جا تنگ بود از بهر ما در کربلا

کی روا باشد از گل از ما و گلاب از دیگران

و یا :

ای خدا جون نمی دم تا حسین بر من نشون ندی

    منو تا دست یار تیر مژگان یارابرو کمون ندی  

(همان ،113)

از طرفی تکیه بر حاجت گرفتن از امام در بیشتر موارد هدف عزاداری را توجیه می کند :

من مراد دلم می گیرم امشب                   در کنار سرت می میرم امشب

                                      ( رسول زاده، ص 126)

در این ابیات نارسا که هم از نظر وزن و قافیه و هم دستور زبان ایراد دارد ؛ محتوایی مناسب عزای امام وجود ندارد .

حسن آزاده طاها بود                   حسین نوباوه زهرا بود

بود قیامش بر حفظ قرآن              جانها فدای شاه شهیدان

بهر خدا بود قیام  حسین               جانها فدای شاه شهیدان

ا زاو بیاموز درس وجدان            جانها فدای شاه شهیدان

                                                                                                   (مردانی ص64)

ب-4- القای غم و اندوه بی هدف وزمینه زدایی از هدف عاشورا

این نوع اشعار به زمینه زدایی از از نهضت عاشورا و میان تهی کردن ان می پردازد و احساس پوچ و تهی را جایگزین می کند .

یک قافله درد است و غم این کاروان اهل بیت 

                                     فصل خزان دارد نظر بر بوستان اهل بیت

در باغ اشک و ناله ها بنوشته روی لاله ها 

                                                    مظلوم حسین مظلوم حسین

                                                                               (همان ص59)

یعنی هدف قیام حسین تنها نشان دادن مظلومیتش بود؟

لاله فاطمه در خون نشسته             یک گل و اینهمه نیزه شکسته

ای سکینه گریه کن از بهر بابا          وا شهیدا

نخل سرخ نبی در خون تپیده             ساربان شاخه او را بریده

کرده زهرا بر حسینش ناله بر پا         وا شهیدا

بلبل از داغ گل دارد ترانه   می زنندش چرا با تازیانه

لاله در خون ناله بلبل کرده بر پا   وا شهیدا

دختر فاطمه از شش برادر   برده یک پیرهن برای مادر

                                                (رسول زاده ص112)

عاشقم عاشق جان و سر دارم               بهر قربانی دو پسر دارم

از زمین تیر و خنجرم ریزند               از هوا اتش بر سرم ریزند

قلب من خسته دست من بسته                دیده ام گریه بر تو پیوسته

پیکری با خون اشنا دارم                 تو   مرا داری من تو را دارم

جان سپر کردم پیش غمهایت                تا سرم افتد بر قدمهایت

                                                                                 (مردانی ،17)

با این تفاسیر، در میان ابیات سروده شده در این مورد به ندرت به اشعاری متناسب با موضوع نیز بر می خوریم که اشاراتی به هدف قیام حسین (ع) نیز دارد :

آمدم تا درس حریت دهم بر مسلمین         

آگه از احکام دین خالق یکتا کنم

                                                  (همان ،24)

بزرگ فلسفه قتل شاه دین این است

که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است

حسین مظهر آزادگی و آزادی است

خوشا کسی که چنینش مرام و آیین است                  ( شیرمحمدی، ص83)

 

نتیجه:

بررسی این ابیات نشان داد که اشعار سروده شده که در مراسم عزای شهیدان کربلا و یا روضه خوانی برای ائمه دیگر خوانده می شود ، از همه عناصری که باید دارا باشد مانند وزن و قافیه و محتوا و مضمون و زبان سلیس و ...بیشترین سهم را به عنصر عاطفه اختصاص داده است . به همین جهت کمبود عناصر دیگر به ویژه محتوا و هدف موجب سستی فرم و محتوای آثار شده ، ارزش این اشعار را گاه تا سطح یک منظومه کوچه بازاری یا شعر کافه ای  تنزل داده است . به نظر می رسد برای رسیدن به محتوا و مضمون عالی در اشعار مربوط به واقعه ای مهم که میلیونها مسلمان و حتی غیر مسلمان از ان تاثیر می گیرند ، باید برنامه ریزی های طولانی داشته باشیم و اولین قدم جلوگیری از نشر اینگونه اکاذیب و خواندن آنها در میان عموم به ویژه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی است در حالی که در سال های اخیر بیش از پیش شاهد افزایش مضامین پست و نامربوط و توهین آمیز بوده ایم .

 

 

 

منابع:

·        الماسی ،مهدی ، ادبیات عاشورایی، مجله رودکی ،سال اول شماره دوم

·        حقجو ،محمد حسین ،فریادهای شهید مطهری بر تحریف های عاشورا،نشر روح،قم ،1360

·        رسول زاده ، جعفر، آوای عاشورائیان ، انتشارات حق بین 1375

·        زمزمه عاشورا ،مشهد انتشارات قاسمی

·        شهریاری ،مهدی ،آیین مستان ،قم انتشارات مشهور ،1384

·        شیرمحمدی ، بهروز ،زمزمه های جاویدان ، انتشارات مفید ، 1370

·        گلزار عاشورا ،نشر باقر العلوم چ2 – 1366

·        مردانی ،محمد علی ،ایثار جان ،سازمان تبلیغات اسلامی 1376


ادامه مطلب

جمعه 19 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 00:06

اورنگ باختگان ایران(کتاب ماه تاریخ آذر ۸۸)

اورنگ باختگان ایران

 

اورنگ باختگان ایران، نور محمد مجیدی کرایی،نشر آرون ،1387 دوره سه جلدی 45000تومان

 

کتاب "اورنگ باختگان ایران" در سه جلد تالیف گردیده است . این کتاب شامل تاریخ شاهان ایران است که توسط مؤلف از تواریخ معتبر قدیم و جدید گرد آوری شده است . 
ادامه مطلب

افسانه و حکایت جزءتفکیک ناپذیر ملل مشرق زمین است . از دیر باز عامه مردم وداستانپردازان تخیل و واقعیت را در هم امیخته ،اساطیری را به وجود اورده اند که حکایت از ذهن خلاق انان دارد . در این رهگذی افراد سرشناس که در میان مردم به علم و فضل مشهور بودند از دستبرد داستان پردازان در امان نمانده اند . نادانی و ساده لوحی عوام یکی از دلایل این اسطوره سازی است زیرا انان هر انچه که با عقل جور در نیاید به امور ماورایی نسبت می دادند.  

ادامه در کتاب مجموعه مقالات  

پس از چاپ در همینجا به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.


ادامه مطلب
جمعه 19 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 00:01

پژوهشی در تفسیر روض الجنان و روح الجنان

پژوهشی در تفسیر روض الجنان و روح الجنان

مقدمه

از صدر اسلام تاکنون تفسیر های گوناگونی بر قرآن نوشته شده است. این تفاسیر هر کدام از منظری متفاوت و گاه مشابه به قرآن و مفاهیم آن نگریسته مولفان با استفاده از روش های گوناگونی به تفاسیر و تاویل آیات پرداخته اند تفاسیر اولیه قرآن عمدتا  


ادامه مطلب
برچسب‌ها: ابوالفتوح، تفسیر
جمعه 19 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 00:00

ابعاد فمینیستی رمان تهران مخوف

  ابعاد فمینیستی رمان تهران مخوف

چکیده:

 رمان تهران مخوف یکی از رمانهای اجتماعی اوایل قرن حاضر است . در این رمان نویسنده با طرح داستانی عاشقانه ، بسیاری از ناهنجاری های جامعه را نیز در حاشیه به تصویر کشیده است . آنچه بیش از هر چیز در این رمان به نظر می رسد مشکلاتی است که زنان در مواجهه با جامعه مرد سالار به ان دچار شده اند و یکی از مهمترین انها مساله روسپیگری است .  نویسنده با شرح زندگی زنان داستان از زبان خودشان سعی در نشان دادن این ناهنجاری و علل


ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 23:58

عشق یا دیوانگی(نگره ۵ تابستان۸۸)

عنوان مقاله : عشق یا دیوانگی نقد رمان "دیوانه ها بهتر عاشق می شوند" ،شهره قوی روح، نشر البرز،1387 نگره 5 تابستان 1388 چکیده: رمان "دیوانه ها بهتر عاشق می شوند " با طرح شخصیتهای زنانی نان اور و ستمدیده اغاز شده ، با پرداختن به موضوع عشق و نقش ان در زندگی زنان ادامه می یابد . نویسنده در طرح داستان از زاویه دید راوی کل کمک گرفته و با پیشبرد طرح از طریق تک گویی راوی دانای کل به طرح روحیات چهار جوان عاشق پرداخته که هریک به نحوی با این مساله درگیرند . در این مقاله پس از بررسی ویژگیهای ساختاری اثر، به محتوای ان از دیدگاه فمینیستی پرداخته شده است .

ادامه در کتاب "گذری بر سال های ابری"، نشر شالان

پنج‌شنبه 18 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 22:53

موسیقی و ادبیات

موسیقی و ادبیات به عنوان دو فصل جدا نشدنی از دیرباز مورد توجه خاص قرار گرفته اند تا جایی‌ که نمی‌توان مرزی واقعی بینشان قرار داد و این در حالی‌ست که این دو مقوله با توجه به بسترهای گوناگون دارای استقلال و شخصیت‌های خاص خود هستند. وقتی به ادبیات کلاسیک ایران رجوع می‌کنیم می بینیم اکثر شاعران فارسی‌زبان موسیقی‌شناس هم هستند و بعضا نوازندگی
ادامه مطلب
دوشنبه 15 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 19:07

عنوان مقاله : اعتصاب مرگ(نشریه نگره ۵)

ساراماگو،ژوژه ،هجوم دوباره مرگ ، کیومرث پارسای ، مشهد ، نی نگار ،1385

خلاصه رمان

در آغاز سال نو گزارش پلیس و بیمارستانها از عدم وجود مرگ خبر می دهد . با اعلام این خبر که مرگ کار خود را تعطیل کرده و حتی بیماران در حال مرگ را هم نمی پذیرد ،نظریات مختلفی اظهار می گردد که در برخی ایجاد ترس و در برخی ایجاد شعف ناشی از زندگی جاوید می کند . عدم حضور مرگ موجب وجود بحرانهایی در جامعه می شود که نظم زندگی را مختل می کند در میان این بحران عده ای مشغول نظریه پردازی و برگزاری همایش و ارائه راهکارهای


ادامه مطلب

 

جلوۀ مسایل زنان در  اصول کافی

مسائل زنان و حقوق آنان یکی از مواردی است که همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . زنان از دیر باز مورد ظلم قرار گرفته به عنوان جنس ضعیف مورد بهره برداری بوده اند .در زمان جاهلیت زنان در جنگها اسیر  
ادامه مطلب

برچسب‌ها: اصول کافی
یکشنبه 7 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 21:38

سفرنامه حج منصور

سفرنامه حج منصور 1285-1286ق یعقوب میرزای تبریزی (منصور)به کوشش رسول جعفریان ، نشر علم، تهران، 1388 

 از دوره قاجاریه سفرنامه های زیادی باقی مانده که بسیاری از آنها مربوط به سفر حج و عتبات است . در این دوره اغلب افرادی که دارای تمکن مالی و معمولا وابسته به دربار هم بودند خاطرات دوره سفر را از منظر خود یادداشت کرده اند. سفرنامه ها از این جهت که در آنها مطالبی از دیگر ممالک نوشته می شود دارای اهمیت است. 

ادامه در کتاب مجموعه مقالات  

پس از چاپ در همینجا به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.

شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 14:59

تمدن ایرانی فراسوی مرزها

نقد کتاب تمدن ایرانی فراسوی مرزها 

کتاب حاضر شامل شش مقاله درباره تاریخ و تمدن ایران است که از منظرهای مختلف به ان پرداخته شده است .

مقاله  اول به هویت و تمدن و رابطه این دو می پردازد. در مقاله دوم و سوم با اشاراتی به علل تفاوت تمدن ایرانی با اروپایی ویژگی های حکومتهای باستانی ایران توضیح داده شده و در مقاله چهارم دو نوع نظام حکومتی عصر هخامنشی و اشکانی بررسی شده است . مقاله چهارم


ادامه مطلب
دوشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 10:08

از ندارد تا دارا

از ندارد تا دارا

  از ندارد تا دارا برگزیده  ای از داستان های علی اشرف درویشیان است که از سال 1352تا 1373را در بر می گیرد که شامل 37 داستان است . اولین داستان این مجموعه " ندارد " از مجموعه از این ولایت انتخاب شده و " دارا " آخرین داستان است که در هیچ مجموعه ای به چاپ نرسیده است . این دو داستان که اولین و اخرین داستان های چاپ شده نویسنده است ، تفاوت ها و شباهت هایی با هم دارند که در این مقاله بررسی می شود .مجموعه


ادامه مطلب
شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:58

باغچه کوچک

نقد "باغچه کوچک" نوشته علی اشرف درویشیان

خلاصه ی داستان

 راوی و برادرش، اکبر، پای پیاده به  سراب  رفته اند تا بوته ی گل سرخی بیاورند و در حیاط خانه بکارند . خانه شان اتاقی واقع در کاروانسر است که ده خانوار در آن زندگی می کنند. سرایدار پیر ، با درس خواندن بچه ها مخالف است زیرا معتقد است ، کتاب ، بچه ها را کافر می کند. پدر راوی بیکار است . ماه هاست کرایه خانه را


ادامه مطلب
شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:56

درشتی(نقد مجموعه داستان درشتی)

مجموعه داستان "درشتی"اثرعلی اشرف درویشیان، نشر چشمه،1381،  چ سوم

     "درشتی مجموعه داستانی است که بیست و چند سال پس از "از این ولایت"منتشر شده و تا این لحظه آخرین مجموعه‌ی منتشر شده از "درویشیان" است. همه‌ی داستان های این مجموعه تحولی را درکار "درویشیان" نشان می دهند. بر این داستان ها پنهان و آشکار، فضایی سنگین و وهم آلود و آونگ وار میان واقعیت و توهم حاکم است که در بعضی داستان ها مثل "درشتی" ، "این لحظه" و "شبح" به منزله‌ی ابزار بیان، به کار گرفته شده و در برخی دیگر همانند "بفرینه" و


ادامه مطلب

مقدمه

نیما یوشیج به عنوان شاعری نو پرداز که با طبعی خارج از محدوده زمانی و مکانی به سرودن شعر پرداخته ، در نثر نیز به همان میزان نوگرایی و لطافت دارد که در شعر . همچنانکه سروده های روان وی به سادگی نثر قابل فهم و ساده است نثرهایش دارای ویژگی های شعری است شعرو نثر او در هم آمیخته و زیبایی نوشته ها  را دو چندان نموده است . در این مقاله نامه های نیما که نمونه های زیبایی از نثر او و نمایانگر احساسات پاک و نحوه  

ادامه در کتاب مجموعه مقالات  

پس از چاپ در همینجا به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.

شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:53

به وقت البرز(هنرمند بهار۸۹)

بررسی کتاب : به وقت البرز، مهرنوش قربانعلی ، موسسه انتشاراتی آهنگ دیگر ، چاپ اول 1386، چاپ دوم 1387

برگزیده سومین دوره جایزه پروین اعتصامی 1387

کاندید نهایی جایزه شعر زنان 1387

معرفی شاعر

مهرنوش قربانعلی یکی از شاعرانی است که در قالب سپید می سراید . وی  بهمن ماه 1347در تهران متولد شده  و فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی است . از سال 1367 تاکنون با نشریاتی همچون: دنیای سخن، آدینه، گردون، تکاپو، کلک، عصر پنج شنبه، فرهنگ توسعه، دریچه، پیام شمال ، گیلان زمین همکاری داشته است. نخستین مجموعه شعراو به نام " در ناتمامی خود " در سال 1377 توسط نشر توکا و  

ادامه در کتاب مجموعه مقالات  

پس از چاپ در همینجا به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.


ادامه مطلب
شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:48

طلوع و غروب نادر شاه(کتاب ماه تاریخ مرداد۸۹)

·        محبی ،محمود ،خورشید کلات،

·         طلوع و غروب نادرشاه افشار،

·        مشهد ،یاس،1388 ،2جلد19800تومان،

·        1136صفحه

مقدمه

سلسله حوادث قرن دوازدهم از شورش محمد افغان و سقوط اصفهان و حوادث بعدی ان و بر امدن نادر و پیروزی های بزرگ و سر انجام غم انگیز و عبرت اموز او بی شبهه یکی از چهار پنج فصل دردناک تاریخ ایران است که تاثیرات ژرف و گسترده ای در حوادث قرن های بعد و ساخت جغرافیایی و فرهنگی ایران و سرنوشت ملت ایران داشته است.( هروی :1384،25) 

ادامه در کتاب مجموعه مقالات  

پس از چاپ در همینجا به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.

شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:47

بیالون

بیالون ،علی اشرف درویشیان ، از ندارد تا دارا ، ، نشر اشاره چاپ چهارم 1383

داستان بیالون یکی از داستانهای مجموعه آبشوران است که در مجموعه " از ندارد تا دارا " نیز به چاپ رسیده است . باز نویسی این داستان در کتاب اخیر با تحولاتی همراه است که داستان را دچار تغییری محتوایی نموده و به نظر می اید در فاصله بین دو چاپ تغییری در عقاید نویسنده پدید امده باشد .  از اینرو برای بررسی این داستان از هر دو کتاب استفاده شده است.


ادامه مطلب
شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:45

بعد از مرگ هنوز می میرم

بعد از مرگ هنوز می میرم، فتح الله  بی نیاز،انتشارات آوای کلار،1386

خلاصه

دختری به  نام سپیده که از زیبایی ظاهری محروم است، عاشق پسری به نام ضیاء شده که در شرکت زیر دست  او کار می کند؛ اما با بی توجهی پسر روبرو می شود و از هرراهی برای جلب او استفاده می کند نتیجه ای ندارد. وقتی ضیاء با دختر زیبایی به نام روح انگیز که به تازگی استخدام شده قرار ازدواج می گذارد ، سپیده از ته دل آرزو میکند که هر دوی آنها بمیرند . روح انگیز که دختری مغرور است و گمان


ادامه در کتاب "گذری بر سال های ابری"، نشر شالان

شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:44

ماه عسل ایرانی(کتاب ماه تاریخ تیر۸۸)

مقدمه

"ویلهلم تن" کارمند بلند پایه سفارت المان در ایران ؛ در سپتامبر 1913 در تهران با دوشیزه ای المانی ازدواج کرد و همزمان از سوی سفیر المان مامور تاسیس کنسولگری المان در تبریز و تصدی این کنسولگری شد تا در روزهای بحرانی که اذربایجان اشکارا در دست روس ها بود دولت المان نیز دستی در ماجرا داشته باشد این کتاب ، خاطرا ت نویسنده است از روزهایی که در ایران به ویژه تبریز ،از نزدیک شاهد برخی مسایل سیاسی  

ادامه در کتاب مجموعه مقالات  

پس از چاپ در همینجا به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.

شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:42

توقیعات کسری انوشیروان(کتاب ماه تاریخ مهر ۸۸)

کسری انوشیروان بیست و یکمین شاهنشاه ساسانی پسر قباد (153-579م) یکی از پادشاهان بزرگ ایران است که از او به عنوان شاه عادل یاد می شود.

انوشیروان علاوه بر مسلمانان ایران در میان سایر مسلمین نیزشهرت داشته و حکایاتی که در تواریخ موجود است نشان می دهد فرمانروایان سرزمین های دیگر نیز از سیاستهای او پیروی می کردند :"مسکویه در همان تجارب الامم حکایت می کند که عمر با گروهی از ایرانیان خلوت می کرد که سیاسات پادشاهان و بالخصوص پادشاهان ایران را و بالاخص انوشیروان را برای او می خواندند "(مقدمه مینوی،ص10)

ادامه در کتاب مجموعه مقالات  

پس از چاپ در همینجا به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.

شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:33

انعکاس معراج نبی در شعر فارسی(رشد معلم)

شعر فارسی جولانگاه وسیعی است برای شعرایی که به هر نحوی خود را با قافله شعر همراه کرده اند. هر موضوع اجتماعی سیاسی مذهبی کلامی وبه فراخور زمان و مکان در شعر سرایندگان رخنه می کند و عرصه ای می شود برای اظهار فضل اظهار و اظهار عقایدی که در جامعه بر سر آن بحث است.

بیشتر شعرای فارسی زبان ابیاتی را در وصف پامبر سروده اند و از این منظر مذهب خود را مشخص و زبان بد گویان را کوتاه کرده اند .معراج نبی از جمله موضوعاتی است که شعرا بسیار با آن طبع آزمایی کرده اند .


ادامه مطلب

شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:30

آن خانه گلین وین خانه دلین(رشد معلم ۸۷)

حج یکی از مهمترین فروع دین و مهمترین مراسم مسلمانان است که سالی یکبار به طور خاص و در تمام مدت سال به طورعام مشتاقان درگاه احدیت را به خود مشغول می کند .  این مراسم مذهبی با تمام رسم و رسومات و اداب خود در اشعار فارسی نمود فراوانی یافته است . اکثر شعرای ایرانی که خود حج گزارده یا


ادامه مطلب

ماه رمضان همواره از پس از اسلام یکی از ماه‌های مورد توجه مسلمانان بوده است به ویژه ایرانیان با آداب خاصی از این ماه استقبال کرده و سپس آنرا تودیع می‌نمودند. این ماه بعلت ویژگیهایی که داشته ،مغضوب و محبوب بسیاری از شعرا قرار گرفته که هر یک برای خود دلیل داشته‌اند در دوره‌های مختلف ادبیات فارسی، همراه با تغییرات مذهبی که در مردم بوجود آمده، وضعیت شعر نیز با همان تغییرات عوض شده و این تغییرات بطور مستقیم در شعر تأثیر گذاشته است.


ادامه مطلب
شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:25

خرافه گرایی و شناخت عوامل آن

ذهن جستجوگر بشر از ابتدای حضور بر روی کره خاکی ، به دنبال پاسخ سوالاتی بود که درباره خلقت و آفریننده  ان داشت . در این جستجوگری به هر انچه گمان می کرد به منظور او نزدیک است چنگ می زد و همچون باوری تزلزل ناپذیر انرا حفظ می نمود. دستاوردهای بشر اولیه اولین باورهای خرافی را پدید اورد. خرافات اولیه به وجود خدایان و و دلایلی برای حوادث طبیعی منحصر می شد و با پیشرفت زندگی انسان،این نوع باورها گسترش بیشتری پیدا کرد.گر چه خرافه ریشه در نادانی دارد اما پیشرفت علم هیچگاه


ادامه مطلب
شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:05

بررسی ویژگی های شعر امام خمینی(مجله پرسش)

امام خمینی رهبر مذهبی و سیاسی ایران ، دارای ابعاد گوناگون علمی و عملی بود که همانند بسیاری از عرفا ، شعر نیز می سرود .گر چه امام خمینی را نمی توان به عنوان یک شاعر مورد نقد قرار داد اما در مقام تجلی افکار و برخی اعتقادات ایشان بررسی سروده هایشان دارای اهمیت است .


ادامه مطلب

شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:04

اختلافات رجایی و باهنر (مجله پرسش)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی گرچه تمام ساختار سیاسی کشور، در اختیار نیروهای مؤثر در پیروزی انقلاب قرار گرفت ولی در داخل این مجموعه انقلابی انسجام ویکپارچگی عقیدتی و سیاسی حاکم نبود و نیروها و گروه های تشکیل دهنده ان ، مبانی فکری و اندیشه های متفاوت و در نتیجه تعاریف گوناگونی


ادامه مطلب

پذیرش در همایش 15 خرداد خرداد 1386

چکیده :

دین و مذهب و اعتقادات محکم مردم همواره سدی در راه سودجویی دولت های حاکم بوده است. صرف نظر از اینکه مذهب و خرافات گاه با هم اختلاط داشته اند و از این راه سوءاستفاده های می شده است ، پایبندی مردم به اعتقادات خود و حرف شنوی از روحانیت  
ادامه مطلب

برچسب‌ها: 15خرداد، پهلوی، نشریات

خسی در میقات یکی از آثار جلال آل احمد است که می توان آنرا بهترین نامید. در این اثر جلال واقعیت هایی را به تصویر کشیده  که دیگر جنبه داستانی ندارد و کاملا منطبق با حقیقت است و با صراحت از عقایدش گفته و بدون ریا فضای حج و حال و هوای خود را توصیف کرده است .

صراحت جلال در ابراز عقایدش، این سوال ر ا به ذهن می آورد که او که  

ادامه در کتاب مجموعه مقالات  

پس از چاپ در همینجا به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.

شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 15:57

روایتی متفاوت از عشق

دلتنگی ، آلبرتو موراویا ، فرامرز ویسی ، نشر افراز ،1387، 328 صفحه ، 4900 تومان

ا

برنده جایزه ادبی ویورجیای ایتالیا

پسری 33 ساله که همیشه بار دلتنگی را با خود به دوش می کشد ، از ویلای مادری و ثروت خانوادگی می گریزد و به خانه ای کوچک پناه می برد و پس از اشنایی با دختری کم سن و سال که هیچ جذبش نمی کند و پیش از ان معشوقه نقاش پیری بوده است ، بدون اینکه دنیایش عوض شود به رابطه ای کثیف روی می آورد ؛ زیرا ین دختر را هم نوعی دلتنگی می داند


ادامه مطلب
شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 15:55

قصه ای که باید باورش کرد

نقد رمان "خانوم" نوشته مسعود بهنود ، نشر علم،چاپ یازدهم 1387، 642صفحه

     

رمان ، سر گذشت زنی است به نام خانوم از زبان خودش . زنی که « زیر یک سنگ سیاه در وسط گورستان بزرگ تهران ، گورستان امامزاده عبدالله خفته است و بر آن سنگ نوشته اند : خانوم . تولد : چهارم فروردین 1278 . مرگ:چهارم آذر   1364


ادامه در کتاب "گذری بر سال های ابری"، نشر شالان

به تصحیح رسول جعفریان ، نشر مورخ ، قم، 1386،216صفحه، 1300تومان

مقدمه

اهمیت سفرنامه ها به خاطر نشان دادن چشم اندازی از سرزمین های دیگر و مردمان و فرهنگ و امور اجتماعی انان است .عصر قاجاری یکی از دوران هایی است که سفرنامه های زیادی نوشته شده است .در این دوره معمولا شاه و اطرافیانش و افراد متمول وابسته به دربار به سفر های مختلف رفته ،گاه خاطرات خود را می نوشتند. 

ادامه در کتاب مجموعه مقالات  

پس از چاپ در همینجا به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.

ترجیع بندی برای شاعران جوان ، فتح الله بی نیاز ، نشر افراز ، چاپ دوم 1387

برگزیده جایزه تکنیکی ترین رمان سال 1387

نامزد جایزه ادبیات متفاوت 1387

نامزد جایزه ادبی اصفهان 1387

خلاصه رمان

مهندسی ایرانی در جریان مسافرت کاری به روس با مردی به نام شیدلوفسکی ، آشنا شده ، با او درباره فرهنگ و ادبیات گفت و گو می کند . شیدلوفسکی برای او داستان شاعری روسی را باز گو می کند که به خاطر چاپ نشدن اشعارش نقشه قتل چهار ناشر مافیایی که او را تحقیر کرده اند را می کشد . به گفته مرد


ادامه در کتاب "گذری بر سال های ابری"، نشر شالان


ادامه مطلب
شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 15:47

شاهنامه ای دیگر(کتاب ماه ادبیات مهر۸۸)

* شاهنامه فردوسی.

            * ویرایش فریدون جنیدی.

            * چاپ اول، تهران: نشر بلخ، وابسته به بنیاد نیشابور، 1387.

چکیده

            فریدون جنیدی، پژوهشگر شاهنامه و فرهنگ ایران باستان، پس از سی سال تلاش مداوم، شاهنامة مصحَّح خود را به چاپ رساند. شاهنامۀ فردوسی، همانند بسیاری از آثارِ به‌جامانده از سالیان دور، دستخوش تغییرات بسیاری گشته، که منجر به الحاق ابیاتی سست و بدون پشتوانه به سرودة فردوسی شده است. همۀ شاهنامه‌شناسان بر 

ادامه در کتاب مجموعه مقالات  

پس از چاپ در همینجا به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.

شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 15:44

قاعده بازی در شکارگاه

قاعده بازی،فیروز زنوزی ، تهران ،نشر علم،1386

برنده اولین جایزه ادبی جلال ال احمد 1387

شرح حال مختصر نویسنده

فیروز زنوزی جلالی متولد اول آبان سال 1329 در شهرستان خرم آباد است.
سال 1348 به استخدام نیروی دریایی درمی آید. اولین داستانش را با نام "یک لحظه بیش نیست" دو سال پس از این تاریخ در مجله فردوسی منتشر می کند اما به دلیل شغلی و ممانعت، از کار نوشتن دست می کشد تا سال 1365 که با چاپ داستان "تمشک وحشی" در روزنامه کیهان، دوره دوم کار نویسندگی خود را آغاز می کند.


ادامه در کتاب "گذری بر سال های ابری"، نشر شالان

1 2 >>